Seglinge

Plast i havet

Nedskräpning är ett globalt problem som drabbar natur, människa, djur och hav.

En orsak till skräpproblemet är den ökade användningen av plast. Den plast som hamnar i naturen transporteras med regnvatten och floder ut i havet där den sprids vidare med vindar och strömmar.

Att hitta kastad plast på stranden har länge varit ett vanligt problem, och nu vet vi att vi måste göra något åt det! Plastskräpet hittas i alla världens hav, även på Norra Ishavet som är långt borta från befolkade områden. I Finland kontrollerar man nedskräpningen genom att frivilligt plocka upp sopor från naturen och genom att källsortera. Forskarna mäter också regelbundet koncentrationen av mikroplast i havet.

De mest sannolika orsakerna till att plast hamnar i havet och naturen är turismen och semesterfirandet. Storleken på skräpet varierar från mikroskräp till stort bråte. Plast är farligt både för Östersjöns djur att få i sig, eftersom det inte är nedbrytbart för deras magar. Djuren kan också fastna i skräpet och dö. 

Kasta ingen plast i naturen – den kan skada djur och miljö på många olika sätt! Försök att inte använda kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster. Påminn de vuxna om att man ska lämna gamla plastbåtar till skrotning, och om ni tillsammans målar båten med båtbottenfärg – se till att den är godkänd för att vara i Östersjöns vatten! Ta vara på avskrapad bottenfärg och lämna in på en miljöstation.

Hur mycket skräp kan du hitta?

Ta en runda runt gästhamnen och återvinn skräpet i sopsorteringen.

Hur kan du hjälpa Östersjön? 
Du kan själv påverka strandvattnens skick och havets tillstånd genom att:
-var noga med hur du hanterar vattnet i båten, hemma och i gästhamnen
-låt inte tvättmedel rinna ut i strandvattnet, använd fosfatfria tvättmedel 
-tömma båttoaletten vid uppsamlingspunkt i hamn

Visste du att det tar hundratals år för naturen att bryta ner en plastpåse? Släng mindre och återanvänd så mycket ni kan. Gamla saker kan göras om till häftiga nya!