Kumlinge

Som ung kan man också bli sjuk

Som ung kan man också bli sjuk. Östersjöns bräckta vattnen gör att få arter kan leva här, och de få arter som bor i Östersjön har vanligtvis inte sin biologiskt optimala miljö. Fiskarna som lever i Östersjön är till exempel antagligen sötvattenfiskar eller saltvattenfiskar. Sötvattenfiskar lever vanligtvis i insjöar medan salvattenfiskar lever i salta hav så som Atlanten. 

Östersjön har också många yttre störningar, så som  övergödningen. Övergödningen bidrar till att störa det naturliga systemet i Lstersjön, och bidrar med  stora algblomningar. Algmassan förmultnar sedan på havsbotten och använder upp en massa syre – vilket i sin tur leder till en svår syrebrist på havsbotten. Eftersom syrenivån är låg, bland annat på grund av algblomningen, är det många arter som inte klarar av att leva i Östersjöns vatten.

Övergödning uppstår när lantbrukarna behöver gödsla sina grödor, så att de kan odla mat åt oss som bor runt om Östersjön. Lantbrukarnas växter gillar fosfor och kväve. Ibland när lantbrukarna gödslar sina åkrar rinner överskottet ut i olika vattendrag som i sin tur mynnar ut i Östersjön. Detta gör att Östersjön har höga värden av fosfor och kväve.

Vissa arter, så som växtplanton, trivs i det i det övergödda Östersjön, medan andra får svårare att överleva. Precis som grödor på land behöver växtplankton både solljus och näring för att växa just fosfor och kväve. Genom övergödningen tar växtplankton allt kväve, och kvävebristen i Östersjön gör att vårblomningen avstannar. Istället kan då de blågröna algerna (cyanobakterierna) föröka sig eftersom de kan ta kväve direkt från luften som finns ovanför vattenytan.  Man kan se de blågröna algerna i slutet av sommaren, ofta ovanpå vattenytan som en gröngul och giftig sörja.

Tipspromenad

Algblomning sker fullt naturligt, och havets ekosystem är beroende av att det finns en algblomning. Däremot kan blomningarna få en giftig och förorenande effekt i områden som påverkats av övergödningen. Då ökar mängden växtplankton snabbt och kraftigt i ett och samma område.