Sandvik

Varifrån kommer Östersjöns vatten?

Östersjöns vatten är en blandning av salt och sött vatten. Det salta vattnet kommer från de omgivande haven och det söta från vattnet vattendrag som mynnar ut i Östersjön. Att byta ut allt vatten i Östersjön är en långsam process, och tar ungefär 25 till 30 år. 

Det salta vattnet i Östersjön flyter in genom de danska sunden och härstammar från Atlanten. Ibland, till exempel när det blir kraftiga höststormar, kommer det in extra mycket saltvatten från Atlanten. Men det händer inte så ofta. 

Det söta vattnet i Östersjön kommer från olika älvar och floder som finns i länderna kring Östersjön, och såklart från regnvatten. 

I folkmun heter det att Östersjön har brackvatten, vilket innebär att vattnet både är sött och salt. Det söta och salta vattnet har olika täthet (densitet) och gör att det bildas två olika vattenlager i havet. Nere vid havsbotten på cirka 60-80 meters djup ligger det salta och tyngre vattnet, uppe vid ytan hittar du det lättare sötvattnet. Salt- och sötvattnet blandas aldrig helt. Det söta vattnet högst upp får syre från luften ovanför ytan, men på grund av denna delning mellan det söta och det salta vattnet är det svårt för saltvattnet att få in extra syre. Också de växter och djur som dör sjunker ner till saltvattennivån och då de bryts ner och förmultnar på havsbotten förbrukas sen ringa syremängden ytterligare. Detta leder till att Östersjöns botten är mycket syrefattigare än det översta söta vattenlagret. 

Var det bättre förr?

Brukar din mormor eller farfar eller någon annan du känner vara ute i skärgården? Var de det också när de var små? Fråga om något blivit annorlunda, om skärgården förändrats. Fanns det mer fisk och fanns det andra arter? Var det bättre förr?

Det tar cirka 30 år för Östersjön att byta ut allt sitt vatten!

Kissa inte i sjöar och hav, hellre på land! Den mängd som en person kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.