Iniö

När du har gjort dina uppgifter på skylten, använd en karta för att få reda på hur långt ifrån matvarorna kommer. Placera varorna så att det som är producerat längst bort är längst ifrån dig. Om en vara är producerad utomlands, kunde den produceras i Finland eller kunde du byta ut den till ett motsvarande inhemskt livsmedel?