Degerby

Att vara fisk i Östersjön

Östersjön har en blandning av sött och saltvatten– så kallat bräckt vatten. Det sötare ytvattnet som ligger ovanpå saltvattnet. Många av Östersjöns arter är inte anpassade att leva i det bräckta vattnet, utan är egentligen anpassade för att leva i en miljö där vattnet är sött eller salt.   

En saltvattenfisk har en lägre saltvattenhalt inne i sin kropp än havet den bor i. Naturen vill alltid ha en god balans mellan havsarterna och det omgivande havet – vilket innebär att saltvattensfiskarnas söta vatten dras ut genom deras kroppar för att späda ut det salta vattnet i havet de bor i, och så skapa en bättre balans i det salta havet. En saltvattenfisk dricker mycket saltvattnet, och saltvattenfiskens njurar omvandlar det salta vattnet till sötvatten i sina njurar innan vattnet återgår till havet. Saltvattenfiskar lever naturligt till exempel i Atlanten. 

En sötvattenfisk har högre salthalt i sin kropp än det söta vattnet den naturligt lever i. Sötvattenfiskarna dricker det söta vattnet och kissar mycket. Sötvattenfiskarna är anpassade för att istället behålla det lilla salt som de får i sig inuti sina kroppar. Sötvattenfiskar lever naturligt till exempel i insjöar. 

En fisk som bor i Östersjön är antagligen en salt- eller sötvattenfisk. Det innebär att  den inte lever i den miljö som den är biologiskt anpassad till. Mycket av fiskarnas energi går därför till att reglera sin salthalt i sina kroppar, vilket gör att de växter mycket långsamt och ofta blir mindre än andra fiskar av samma sort som lever i sin riktiga miljö. En abborre som lever i Östersjön blir högst troligen mindre än en abbore som lever i en sötvattensjö, just för att abborren i Östersjön måste lägga energi på att reglera sin saltvattenhalt istället för att växa sig stor. 

Det finns bara några få arter som är helt anpassade efter att leva i Östersjöns bräckta vatten, till exempel havstulpanen, kammaneten och sandmusslan. Dessa djur har kommit till Östersjön från andra miljöer med bräckt vatten, till exempel från flodmynningar. 

Känner du igen kräftdjuren?

Skaka en lös blåstångruska över en balja. Se vad som ramlar ut. Alla ruskans ”hyresgäster”. Kolla vilka du känner igen. OBS! Tänk på att du inte får rycka loss tång som sitter fast, utan bara ta den som flyter.

Fakta om mörten: Silverfärgad och lite blågrå med röda fenor och ögon. Storlek: 20 cm

Mörtens favoritplats: Grunda varma vatten med mycket växter

Jag gillar: Smådjur och växtdelar. Mina snygga röda fenor