Pensar

Övergödningen i Östesjön gör att det allt för ofta förekommer algblomningar som kan förorsaka besvär för simmare. Exponering för blågrönalger kan leda till exempel till hudutslag, magbesvär eller förkylningslikande symtom. Om du inte är helt säker på om det finns blågrönalger på stranden, kan utföra följande prov:

  • Blågrönalger är fritt flytande. Ta ett glas vatten från stranden och låt den stanna ungefär en timme. Om gröna partiklar flyter på ytan är det sannolikt frågan om blågrönalger.
  • Du kan även röra alger med en käpp. Om algerna inte fastnar på käppen utan upplöses i partiklar är de troligen blågrönalger.

Du kan också kolla algsituationen i den närmaste mätpunkten på Miljöministeriets Järviwiki-nättjänst. Algsituationen är ändå lokal och varierar snabbt enligt till exempel vindförhållanden, så bästa är att lära sig att själv känna till blågrönalgen.