Örö

Du kan även hjälpa pollinerare genom att bygga ett humlebo! Humlor är viktiga pollinerare och med deras hjälp får vi större bär- och fruktskördar. Ofta bygger humlor bo nere i marken i gamla mus- eller sorktunnlar. Om det inte finns sådana i din trädgård, kan du bygga ett bo av en blomkruka.

  • Du behöver en lerkruka med diameter av cirka 15cm.
  • Hitta ett lämpligt ställe för boet. Det ska vara soligt, skyddat och med högt gräs runtomkring.
  • Fyll krukan med bomaterial, till exempel hö eller halm. On råkar få tag på material från ett gammalt mus- eller sorkbo, passar det utmärkt eftersom humlor gillar doften av möss.
  • Gräv ett hål i marken och sätt krukan med botten upp i gropen så att bara krukans botten syns.
  • Packa jord runtomkring krukan och placera sist stenar på krukan så att hålet i krukans botten (boets tak) förblir öppet.

Källa: Skärgårdens fälthandbok (2018). Skärgårdsstiftelsen.