Brudhäll

Östersjöns kvittrande vänner

Kökar och Östersjön är känt för sina vackra fåglar -, här ute finns det många olika fågelarter. Visste du att det finns över 200 olika sorters fåglar på Kökar? Genom att Kökar är beläget centralt i Östersjön kan du här se många olika sjöfåglar så som ejder och knipa. 

Skärgårdens häckfågelfauna är ett av de bästa sätten att se skärgårdens djurliv. De stora fåglarna som ofta är lätta att känna igen inspirerar till ett stort naturintresse hos många. Med skärgårdsfåglar menar man de andfåglar, måsar, tärnor, alkor och vadare som häckar längs våra kuster. I skärgården lever också rovfåglar, till exempel havsörn och fiskgjuse.

Åland är en fin plats för att se olika fåglar. Många fåglar som bara trivs på speciella platser kommer till den naturliga samlingsplatsen mitt i Östersjön. Under våren kommer sjöfåglarna, vilket är ett tydligt vårtecken i skärgården. 

Ålands kustlandskap har många vikar och är en utmärkt plats för sjöfåglarna – men också som mellanlandning för flyttfåglarna. Fåglar som är vanliga är bland annat gråhäger, vigg, fiskgjuse, ejder, trana, storskrake och havsörn.

Hur många fågelarter kan du se? 
Ta en liten runda och räkna!

När fåglarna häckar är det extra viktigt att vara försiktig på sjön – så att man inte stör deras häckning. Det innebär att man ska köra lite försiktigare med båtar och vattenskotrar

Visste du att det finns över 200 olika fågelarter på Kökar?