Havspaviljongen

Djur och växter i Östersjön

I Östersjön bor och lever många spännande djur- och växtarter! 

Musslor
Det finns bara fem olika sorters musslor som klarar av att leva i Östersjöns bräckta vatten. Det är blåmusslan, hjärtmusslan, östersjömusslan, sandmusslan och vandringsmusslan. Blåmussloran har du säkert sett -, de sätter sig gärna där det finns en ledig och hård plats på till exempel hårda klippor eller båtbottnar. Blåmusslan blir cirka 3 centimeter i diameter om den lever i centrala Östersjön, och kan bli upp till 10 cm stor på Västkusten. Musslor äter sin mat genom att filtrera Östersjöns vatten på små partiklar.  

Mossdjur
Om du ser en vitaktig skorpa på musslorna eller algerna så kan det vara en koloni av mossdjur. Om du tittar ännu närmare på det vita så ser du att det är ett nät, där varje liten ruta är en boplats till ett mossdjur. Är rutorna fyllda med en grönaktig massa betyder det att mossdjuren är där, är de vita innebär det att mossdjuren har dött. Mossdjur har existerat i ungefär 600 miljoner år, vilket betyder att de levde innan dinosaurierna! 

Ålgräs 
Ålgräset är en växt med blommor och frön. När ålgräset blommar är blommorna vita och så jättesmå, så små att det nästan inte syns. Ålgräs lever på grunda strand- och lerbottnar där de bildar ängar under vattnet. Dessa sängar bildar skydd för massa djur och ger också mycket syre. Ibland kan man se hur det bubblar upp syre till vattenytan. Ålgräset ser ut som tunna svarta snören när det spolas upp på land. 

Gör din egen konst av strandfynd.

Gör din egen konst av strandfynd! Var kommer fynden från? Hur tror du att de har fått sin form? Gör en rolig lek med de fynd du har hittat! 

Om du går över en sandig botten kittlas det ibland till under foten. Då kan det vara en liten flundra du råkat trampa på. Flundrans yngel gräver ned sig i sandbotten i grunda vikar. De är ofta inte större än ett frimärke.