Lappo

Vår Östersjö 

Visste du att Östersjön är ett speciellt hav? Med nordligt läge på jorden och med ett bräckt vatten får havet unika förutsättningar för hur djuren kan leva här. Havet har också dåliga förutsättningar för att må bra, även om det hör till ett av de yngsta haven i hela världen. Detta på grund av överfiske, höga halter av giftämnen, övergödning och algblomning som sakta dödar Östersjöns havsbotten. För att rädda Östersjön behöver vi göra förändringar och vidta åtgärder nu! 

Östersjön är grunt hav som sträcker sig mellan Bottenviken, Bottenhavet, Finska viken, Rigabukten och ner till Egentliga Östersjön. Havsbotten består av ett skadat undervattenlandskap med ett medeldjup på 55 meter, och den djupaste punkten är ca 459 meter. Österjön är ett innanhav, det enda vatten som binder ihop Östersjön med Västerhavet är de smala sunden vid Danmark. Allt vi släpper ut i havet stannar kvar länge – just för att vattnet byts ut så långsamt. Gifter, olja, för mycket näringsämnen med mera – om Östersjön ska må bättre måste vi tänka på vad vi släpper ut i havet!

Den totala vattenvolymen i Östersjön är 21 200 kubikkilometer, eller ungefär 8,5 miljoner olympiska simbassänger. Östersjön är det näst största brackvattenhavet i världen, bara Svarta havet är större. Brackvatten innebär att vattnet varken är sött eller salt.

Vad händer under ytan?

Lägg dig på magen vid vattnet och spana in vad som händer under ytan. Här pågår ständigt något. Någon ska ha mat, någon ska ha barn, någon bråkar, någon sover. Vad ser du?

0,5% av Finlands befolkning bor på Åland

Runt Östersjön bor det cirka 90 miljoner människor i nio olika länder

Den totala längden på kusten runt Östersjön är ca 8000 km