Björnholma

Under ytan Östersjön

Undervattenslivet i Östersjön är varierande. Under ytan      kan du hitta många olika typer av havsbotten från mjuka bottenlandskap långt ner i havet till klippbottnar som ligger grunt under vattnet. På Östersjöns havsbotten lever bland annat östersjömusslor och vitmärlor.

På de grundare delarna av dessa hårda bottnar kan du hitta fintrådiga alger, som ofta är hala under dina fötter. Längre ut på de hårda bottnarna lever blåstången och sågtången. I dessa tångarter trivs små kräftdjur, fiskyngel och olika typer av snäckor att leva. Ungefär 10 meter under ytan i Östersjön hittar du rödalgerna. Rödalgerna är experter på att överleva på lite solljus. Ännu längre bort i djupet bor blåmusslorna. 

I Östersjön är vattnet saltare i den södra delen än i den norra. Detta beror på att det salta vattnet i Östersjön kommer in från sydväst, genom de danska sunden. Östersjön är ett relativt ungt hav om man jämför med te.x Atlanten, enbart 7000 år. Tack vare sin unga ålder är de många arter som ännu inte är helt anpassade till att leva i det bräckta vattnet, vilket i sin tur betyder att Östersjön har få arter jämfört med andra hav runt om på jorden. De flesta arter lever i Egentliga Östersjön, som ligger söder om Åland.

Hitta en tångbit och räkna ut hur gammal den är!

Hur kan vi räkna ut tångens ålder?
Varje år förgrenar sig tången och därför är det möjligt att räkna ut dess ålder. Första gången den delar sig har den levt ett år, andra gången två år och så vidare. Ibland kan tång bli riktigt många år: försök att hitta den äldsta tången.

 

Vissa tångarter lever i flera år, till exempel blåstång och sågtång. Tångens tillväxt sker i grenspetsarna; den äldsta delen är därför fästskivan och de yngsta delarna är grenspetsarna.