Jurmo

Fiskodlingar i Östersjön

Visste du att en stor del av människorna som lever året runt i skärgården är fiskare eller arbetar på en fiskodling? Fiskar odlas idag i så kallade fiskodlingskassar som är gjorda av stark polutenplast som tål havets stormar. Fiskarna matas också ofta automatiskt, vilket underlättar för de som driver fiskodlingarna. Förr i tiden var fiskodlingarna ofta mindre och idag har flera slagits samman och flyttats längre ut i havet, vilket ger positiva effekter både åt fisken och på miljön. När fiskkassarna är längre bort från land blir vattenströmmarna kraftigare, och vattengenomströmningen gör att fiskbajset inte samlas i kassarna, vattnet cirkulerar bättre och temperaturen är mer stabil. 

Fiskodling är en så kallad primärproduktion precis som lantbruk. All mat som produceras, på land och i vatten, är förknippat med en ökad belastning av ämnena fosfor och kväve. Både fosfor och kväve finns naturligt i Östersjön och har bara negativ påverkan om det får för hög koncentration och orsakar övergödning. 

Den odlade fisken är Ålands största exportvara. Varje år säljs det cirka 6000 ton fisk som odlats fram i de åländska fiskodlingarna. Det innebär att den åländska fiskodlingsproduktionen mättar ungefär 460 000 finländare.  

Fiskodlingen står idag för en väldigt liten del av Östersjöns totala utsläpp. Totalt står alla finska fiskodlingar för cirka 2% av Finlands totala fosforutsläpp och 1% av kväveutsläppen i Östersjön. 

Ät fisk på en närbelägen restaurang.

Ät fisk på en närbelägen restaurang, ta reda på varifrån fisken härstammar och hur den såg ut innan den hamnade på tallriken.

Hur kan du hjälpa Östersjön? 
Du kan själv påverka strandvattnens skick och havets tillstånd genom att:
-vara noga med hur du hanterar vattnet i båten, hemma och i gästhamnen
-inte låta tvättmedel rinna ut i strandvattnet, använd fosfatfria tvättmedeltömma båttoaletten vid uppsamlingspunkt i hamn

Kommersiellt fiske är en av de största industrierna i Östersjön. De vanligaste kommersiellt fiskade arterna inkluderar sill, skarpsill och torsk.