Bärö

Hur fungerar fisken?

Visste du att en fisk andas med sina gälar, som sitter på sidan av fiskens huvud? När vattnet kommer in genom fiskens gälar tas syret upp av fiskens blod, sedan pumpas det överflödiga vattnet ut i havet igen. Fiskar är ofta muskulösa, ungefär ¾ av fiskens totalvikt är bara muskler. När fiskarna har bråttom rör de på sina starka sidomuskler och kroppen formas till en S-form, så fisken kan simma fort genom vattnet. 

Alla fiskar har fenor. De fenorna som sitter på ryggen kallas för ryggfenor och de som sitter på stjärten kallas för stjärtfenor. Merparten av fiskarna simmar med sin stjärtfena. Fisken använder sina fenor för att styra, bromsa och för att hålla balansen. Alla fiskar har också fjäll, som skyddar fiskarna från yttre skador. Fjällen är tunna benplattor som växer i samma takt som fisken. Visste du att man kan se hur gammal en fisk är genom att räkna fjällens årsvarv, precis som på ett träd? 

Många fiskar har även en så kallad sidolinje, den består av känselkroppar som gör att fisken kan känna vattnet. Genom sidolinjen kan de bland annat känna av rörelser i vattnet, till exempel hur andra fiskar rör sig i det omgivande vattnet. Detta gör att fiskarna kan simma tillsammans i stim utan att krocka med varandra.

Hitta Östersjöord!

Den största torsken som någonsin fiskas vilt i Östersjön vägde 18,9 kg!

De fiskarter som fiskas mest i Östersjön är skarpsill, strömming och torsk.