Trunsö

Visste du, att det vanligaste skräpet på våra stränder och i hela världen är cigarettfimpen?