Nötö

Vårt gröna guld

I ytterskärgården växer det vanligtvis inte så mycket träd, men på Nötö finns det skog så det räcker! Skogen är viktig både för människa, natur och faktiskt även för Gäddan och gänget. Vad har vi då för glädje och nytta av skogen?
Här i skärgården har man gjort allt möjligt av trä, såsom hus och båtar. Förr i tiden behövdes det mycket ved för att värma upp husen och för att koka mat. Från Nötö såldes också ved till andra utskärsöar, där det inte växte träd.
Det är bra för människan att röra sig i skogen. Skogsvandringar gör oss lugna och uppfriskade, pulsen avtar och blodtrycket sjunker. Det är alltså en riktig hälsokur!
Skogen är hem för många olika sorters organismer. Speciellt gamla naturskogar med murknande träd sprudlar av liv. Största delen av de här arterna märker vi inte ens, om vi inte observerar vår omgivning riktigt noggrant. Under en skogstur kan du försöka räkna hur många olika växter, svampar, tickor och insekter du hittar! Fastän många organismer är svåra att upptäcka, har alla sin egen uppgift i naturen.
Träd dricker mycket vatten. Samtidigt tar träden upp näringsämnen som till exempel kan komma från åkrar som gödslats. För Östersjön och dess invånare är det mycket bättre att träden binder dessa näringsämnen, än att de kommer ut i havet. För mycket näringsämnen i vattnet leder nämligen till övergödning, som i sin tur leder till algblomningar och illaluktande, syrefattiga havsbottnar. Istället kan träd och andra växter använda näringsämnena för att själva kunna växa.
När vi tar väl hand om våra skogar på land, skyddar vi också Gäddan och gängets skogar under vattenytan!