Korpoström

Vill du veta mera om Östersjöns viktigaste alg?

  • Blåstången är flerårig och kan bli mer än 10 år gammal.
  • Plantor kan klara av att vara torrlagda i flera dagar i sträck när vattnet är lågt.
  • De kan även klara infrysningen. För att undvika att vattnet inuti cellerna fryser, bildar cellerna ämnen som fungerar som antifrysmedel.
  • Blåstången har blivit sällsyntare än den varit förr eftersom vattnet i Östersjön har blivit grumligare och ljuset slipper inte lika djupt mera.
  • Trådalger som gynnas av stora mängder av näringsämnen i vattnet, växer på trådalger och ytterligare försämrar ljusförhållandena för trådalger. Trådalger täcker även strandklippor vilket gör att blåstången inte kan fästa sig.

Vad kan vi göra för att rädda blåstången?

  • Kom ihåg att inte kissa i vattnet! Vår urin innehåller mycket näring som gör att trådalgerna blir allt flera.
  • Skrubba bort trådalger från klipporna! Om du rensar klipporna i maj och juni så blir det lättare för tångens ägg att hitta boplats.
  • Rycka inte loss blåstång som sitter fast! Eftersom den inte kan fästa sig på nytt, dör den ifall den tappar fästet.