Jurmo

 

 

Visste du, att man förr i tiden i Finland och allmänt i nordiska länder trodde att svalor övervintrar på sjöbottnar? Det var det mest logiska förklaringen till att man inte såg några svalor under vintern. Det var först på 1800-talet man lärde sig att många fågelarter flyttar från norr till söder för att undvika vintern.

Däremot är den gamla tron om att svalorna flyger lågt inför oväder helt sant. Detta beror på att svalorna följer sin föda.  Det låga lufttrycket inför regn gör att insekterna pressas neråt och då ska också svalorna flyga lågt om de vill få fångst.