Bodö

Extra uppgift

Förr i tiden byggde barn kottkor för att leka med. En kottko består av en kotte och fyra kvistar som framställer kons ben. Bygg din egen betande kobesättning! Om du vill kan du bygga även ett staket runt dem så att de inte rymmer till grannens trädgård.